Știri

16 iunie: Bucură-te, inimă în trei culori aprinsă, ce dragostea din ceruri va bate-n veci nestinsă; Bucură-te, nevoinţă monahicească, tăinuită în zeghe mucenicească; Pomenirea Cuviosului Părinte Justin de la Petru Vodă

Acatistul si Paraclisul Părintelui Justin de la Petru Vodă, alcătuite de maicile de la m-rea Paltin Petru-Vodă Acatistul Cuviosului Părinte Justin de la Petru Vodă (Acatist alcătuit de maicile de la Mănăstirea Paltin Petru-Vodă) După obişnuitul început se zice: Condac 1 Pe Mărturisitorul cel ales al lui Hristos, podoaba Bisericii, care pe altarul Neamului Românesc […]

Știri

Revista ATITUDINI, Nr. 44, dedicată memoriei Părintelui Justin Pârvu și apărării dreptei credințe

DIN SUMAR: Editorial:Primejdia întrunirii Sinodului Panortodox din Creta Apostazia de la Teologia Sfinților Părinți de Monahia Fotini 8 ÎNVĂŢĂTURILE PĂRINTELUI JUSTIN – DESPRE SFINTE SINOADE ŞI SINOADE TÂLHĂREŞTI „Să nu ne înfruptăm din aluatul ereticilor farisei de azi!” 16 PĂRINTELE JUSTIN, TĂMĂDUITORUL DE SUFLETE. „AVEA PUTEREA DE A RIDICA OMUL DIN IADUL LUI, DE A-I […]

Știri

Parastas la Troița ctitorită de P. Justin la Moțca, în memoria eroilor căzuți în al II-lea Război Mondial

Știri

Parastasul Părintelui Justin de 3 ani, 2016

Știri

Paraclisul Cuviosului Părinte Justin de la Petru Vodă, alcătuit de maicile de la m-rea Paltin Petru-Voda

Dar duhovnicesc de la mănăstirea Paltin Petru Vodă, la 3 ani de la adormirea Părintelui Justin PARACLISUL SFÂNTULUI CUVIOSULUI PĂRINTE JUSTIN DE LA PETRU-VODĂ Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și […]

Știri

Scrisoare deschisa adresata Inaltpreasfintitului Teofan, de catre monahi din Mitropolia Moldovei si Bucovinei in vederea sinodului din Creta iunie 2016

Manastirea Paltin Petru Vodă a semnat Scrisoarea de ingrijorare fata de Sinodul Panortodox din Creta. Printre semnatari: Mănăstirea Paltin Petru Vodă, Arhim. Hariton Negrea, Ieroschimonahul Simeon de la m-rea Sihăstria, Protos. Antim, de la m-rea Bistrita, Protos. Ieronim, schit Sf. Teodora…    

Știri

Prima zi din Post: Vai ţie neam păcătos! Însăşi prăznuirea voastră e nelegiuire! – Citire din Prorocia lui Isaia

1. Vedenia lui Isaia, fiul lui Amos, pe care a văzut-o despre Iuda şi Ierusalim, în vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz şi Iezechia, regii lui Iuda. 2. Ascultă, cerule, şi ia aminte, pământule, că Domnul grăieşte: Hrănit-am feciori şi i-am crescut, dar ei s-au răzvrătit împotriva Mea. 3. Boul îşi cunoaşte stăpânul şi asinul ieslea […]

Știri

10 Februarie, Sf. Mc Haralambie – 97 de ani de la nașterea pământească a Părintelui Justin Pârvu

Acatistul Cuviosului Părinte Justin de la Petru Vodă alcătuit de maicile de la m-rea Paltin Petru-Vodă Condac 1 Pe Mărturisitorul cel ales al lui Hristos, podoaba Bisericii, care pe altarul Neamului Românesc până la adânci bătrâneţi pe sine însuşi jertfă ca o ardere de tot s-a adus, pe Voievodul Ortodoxiei româneşti, care în vremurile de […]

Știri

Viața mărturisitorului Ioan Ianolide alcătuită de maicile de la Mănăstirea Paltin

Ioan Ianolide – cronica unei vieţi răstignite pentru Hristos „La sfârşitul acestei amarnice experienţe, numai Hristos rămâne viu, întreg şi veşnic în mine. Bucuria mea e deplină: Hristos” Copilăria „Dumnezeu voia să-L descopăr pe Dumnezeu duhovniceşte” 27 ianuarie 1919, comuna Dobroteşti, jud. Teleorman – este ziua în care se naşte Ioan Ianolide, cel de-al doilea […]

Știri

Colindând la mormântul P. Justin Parvu și la bătrânele din azilul m-rii Paltin Petru Vodă

Știri

Înapoi