Editorul Corneliu Muha, prietenul sfinților închisorilor și al nostru, a trecut la Domnul

Duminică, 18 aprilie a.c. s-a stins candela sufletului unui alt mărturisitor al credinței ortodoxe și trăitor al valorilor spirituale autentice ale neamului românesc, Corneliu Muha. La aflarea tristei vești, peste mănăstirea Paltin Petru-Vodă la ctitorirea căreia Corneliu Muha și-a pus tot sufletul său, s-a lăsat o durere mută, dar și nădejdea mântuitoare că inima lui milostivă își primește acum cununa.
Absolvent al Facultății de Teologie, „Dumitru Stăniloae” din Iași, secția Teologie Pastorală în anul 1997, vrednicul de pomenire, Corneliu Muha a predat religia în Iași până în anul 2000 când a înființat împreună cu soția sa, Camelia, Editura „Sf. Mina” sub egida căreia, zeci de ani, au văzut lumina tiparului manualele și materialele didactice atât de necesare desfășurării orei de religie în școlile primare, gimnaziale și în liceele din România. Consilier economic și responsabil al sectorului Conferințe și protocol din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor între anii 2013-2015, coordonatorul Editurii „Sf. Mina” a păstrat cu sfințenie în sufletul său și a lucrat cu osârdie îndemnul primit de la Părintele Justin Pârvu: „Hai, acum du-te și fă treabă!”, când pentru prima oară ajuns la mănăstirea Petru-Vodă a pășit timid peste pragul chiliei sale, cerându-i un însemnat ajutor bănesc necesar tipăririi manualelor de religie. Prima întâlnire cu „voievodul ortodoxiei românești” a fost pentru Corneliu Muha una de suflet și perenă: „Când l-am văzut pe Părintele Justin, m-am încălzit aşa pe interior tot şi m-am simţit ca la mama acasă, dar mai bine decât la mama acasă”, ne mărturisea în calitate de invitat la unul dintre simpozioanele închinate memoriei Părintelui Justin, organizat de mănăstirea Paltin Petru-Vodă. Inima caldă și grabnic ajutătoare a Părintelui Justin îl va face să alerge la picioarele marelui duhovnic, ori de câte ori avea să fie strâmtorat de încercări și de necazuri.
Întotdeauna a plecat de la Părintele cu sufletul ușor și plin de nădejde, după cum ne-a încredințat prin propriile cuvinte: „Tot timpul cu spaimă, veneam pe la Părintele Justin: «Părinte, binecuvântaţi! Ştiţi, avem licitaţie». «Domnul!». «Dar, să ştiţi că acolo-s mulţi. Sunt cei de la Bucureşti, care au edituri mari». «Mă, tu n-ai înţeles? Mergem înainte cu Domnul. Hai, gata!».
Anii zbuciumați în care mass-media pornită să atace predarea religiei în școli, arunca cu noroiul calomniilor peste obrazul întregii familii Muha, i-au purtat pașii tot către Părintele Justin care i-a fost alături la greu și a știut să-l îmbărbăteze mereu: „În anul 2008, am fost bombardaţi pe toate canalele şi la televiziune şi radio şi în presa scrisă, că ora de religie îi învaţă pe copii răutăţi”, își amintește Corneliu Muha. „Am venit la Părintele: «Părinte, au înnebunit toţi. Ce facem? Uitaţi, ce se întâmplă». «Stai, măi, liniştit! Vino-ţi în fire! Mergem înainte. Ei cu stăpânii lor, noi cu Dumnezeu şi mergem înainte»”. Cei 20 de ani de activitate editorială și misionară în slujba Bisericii Ortodoxe Române nu au fost altceva decât un continuu și neobosit: „înainte!”.
Jertfa sfinților mărturisitori din închisorile comuniste față de care Corneliu Muha avea o evlavie adâncă, l-a ridicat în chip minunat în momentele de cumpănă ale vieții. De la ei, a învățat să-și iubească credința și neamul, să propovăduiască fără teamă cuvântul Adevărului. „Va exista credinţă pe pământ în inima acelora care vor avea curajul mărturisirii”, afirma profetic, Corneliu Muha, cu prilejul evocării Părintelui Justin, la mănăstirea Paltin. „Niciun şef din lumea aceasta nu are puterea să ni-L răpească pe Hristos, dacă noi nu vrem. Noi ne temem acolo unde nu trebuie teamă. Acolo unde este frică, e de fapt lipsa credinţei noastre. E puţinătatea credinţei noastre, asta este frica. Unde este frică, acolo nu este Dumnezeu, nu este suficient de puternică relaţia cu Dumnezeu. Ori, asta să-i cerem şi Părintelui Justin şi generaţiei de elită a neamului nostru care au dobândit cu prisosinţă de la Dumnezeu, acest curaj al mărturisirii, acest curaj al discernământului, indiferent de consecinţele lumeşti, dar prezentând o garanţie absolută asupra câştigului ceresc, de dincolo, în veşnicie”.
Dumnezeu să-l fericească și să-l odihnească cu drepții în Împărăția Lui!

(Mănăstirea Paltin Petru-Vodă)

Știri

Comments are closed.

Înapoi